แปรงม้วนเกลียว

แปรงม้วนเกลียว


บริษัท
จักรวัฒน์ นวการ บจก.
ที่อยู่
173-173/1 พระรามที่ 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
: +662 870 0007, +662 870 0252, +662 870 0253
: +662 428 1126
อีเมล์

วิธีการใช้งาน

  • เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ทำความสะอาดผิวกระดาษ
  • ทำความสะอาดคราบน้ำมัน
  • ขัดสนิม ขจัดคราบน้ำมัน
  • ใช้กับสายพานลำเรียงต่างๆ
  • ใช้กับงานที่เป็นงานต่อเนื่อง
  • ใช้เรียง จัดลำดับ
  • ทำความสะอาดพื้นผิว ช่วยขัดเงา
  • ทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


ลักษณะที่โดดเด่นของแปรงชนิดนี้

      ขนแปรงมีความทนทานใช้ได้ยาวนาน เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย ช่วยให้ได้งานมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยลดเวลาในการผลิต และง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยนแปลงสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายชนิด

รูปภาพประกอบ