ตู้บำบัดไอสารเคมี

ตู้บำบัดไอสารเคมี


บริษัท
อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
ที่อยู่
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557033288
95/27 หมู่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์
: +668 2290 7198, +669 6702 3691
: +662 429 5462
อีเมล์

ภายนอก ทำจากโลหะชุบซิงพ่นทับด้วยสี  EPOXY

ภายใน   ทำจากโพรีโพรไพลีน  POLYPROPYLENE

หัวสปริงเกอร์ทนสารเคมี

ปั๊มน้ำทนกรด/สารเคมี      

ลูกมีเดีย ทำจากโพรีโพรไพลีน  POLYPROPYLENE

มีแท่งแก้วสำหรับดูระดับน้ำ

มี  SAFETY SWITH       

รับประกันคุณภาพสินค้า  1 ปี

รูปภาพประกอบ