งานเชื่อมเอ็กซ์เรย์

งานเชื่อมเอ็กซ์เรย์


บริษัท
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
ที่อยู่
888/88 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
: +662 382 5288-9
: +662 382 5290
อีเมล์

งานเชื่อมเอ็กซ์เรย์, รับงานเชื่อม, รับงานสร้างPart, รับงานกลึงมาตรฐาน ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.


งานเชื่อมเอ็กซเรย์ รับงานเชื่อมชิ้นงาน รับงานเชื่อม เชื่อมประกอบถังไซโล silo


รับผลิตชิ้นงาน Part เครื่องจักร รับงานกลึง สร้าง Part เครื่องจักร รับเชื่อมประกอบถังไซโล silo รับงาน CNC งานกลึงทุกชนิด รับงานเชื่อมประกอบ เชื่อมโลหะ เชื่อมชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานโลหะ งานเชื่อมเหล็ก รับผลิตถัง silo 

รูปภาพประกอบ